Vaginal Tightening / EMS Stol

Vaginal Tightening / EMS Stol

Denna maskin är den världsunika metoden för att hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse. Bäckenbottenmusklerna är det lager av muskler som stöder bäckenorganen och sträcker sig över bäckenbotten. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen. Försvagade bäckenbottenmuskler betyder att inre organ inte stöds fullt ut och man kan ha svårt att kontrollera urinblåsan. Denna maskin använder elektromagnetisk energi för att leverera 12.000 supramaximala sammandragningar/knipövningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling.

Under en behandling sitter du FULLT PÅKLÄDD i stolen och du kan t.ex. läsa en bok under tiden behandlingen pågår.

Denna maskin är en icke-invasiv behandling som inte är baserad på värme eller kyla. Med andra ord finns inga risker för brännskador, ärrbildning eller svullnad. Maskinen / Stolen behandlar:

Urininkontinens

Bäckenbottenproblem

Nedsatt intim/Sexuell tillfredsställelse

Minskar risk för framfall

Motverkar torrhet i slidan